Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2019 10:46 (Üye) Soru : e-defter beyan sistemine tabi olan mükelleflerin amortismana tabi sabit kıymetlerinin 15/03/2019 tarihi son olmak üzere sisteme kayıt etmeleri gerektiğine dair gelen bilgiler doğrumudur. kayıt yapılmaz ise müeyyidesi nedir? ivedi bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : 2019 Ocak ayı içerisinde alınmış olan amortismana tabi iktisadi kıymetler için bu tarih geçerlidir. 2019 yılı itibariyle almış olduğunuz amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait kayıtların, defter kayıt tarihinin son günü olan KDV beyanınıza kadar yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.