Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2019 16:32 (Üye) Soru : Sayın Üstadım, Kurumlar vergisi mükellefi olan anonim şirket üç tam yıl aktifinde bulunan taşınmazı 10.000,-TL.'na satmış ve bedeli peşin tahsil etmiştir. Satış için düzenlenen faturada matrah kısmına 10.000,-TL yazılmış KDV bölümüne "KDV 17/4-r Madde İstisna" olarak belirtilmiş ve tutar kısmına da 10.000,-TL. yazılmıştır. KDV beyannamesinde "Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler" bölümünde "İstisna Türüne 220 Kodlu 17/4-r Madde" satırına "Teslim ve Hizmet Tutarı Bölümüne 10.000,-TL" ve "Yüklenilen KDV bölümüne 0,00" yazıldı. Düzenlenen fatura ile KDV Beyannamesi doğru mudur?

Cevap : Doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.