Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2019 09:10 (Üye) Soru : 2018 yılında BES sisteminden ihtiyaçtan dolayı aldığım ödemenin kesintisi listemde cıkmaktadır. ilgili alımı gelir beyanımda bildirmek zorunda mıyım? Bildirmeli miyim? Eğer bildirmem gerekiyorsa menkul sermaye iradının hangi maddesine dahil edilmesi gereklidir?

Cevap : 6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve tevkifata tabi tutulan iratların tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.