Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2019 09:19 (Üye) Soru : Merhaba , Mükellefim Şubat/2019 döneminde danışmanlık hizmet faturası kesmiş olduğu müşterisini adresinde bulamamış ve hemen avukata başvurup icra takibi başlatmıştır. Daha henüz beyan döneminin içindeyiz. İcra takibi başlatılan bu alacak KDV beyannamesi ve kar zarar hesabında nasıl kayıt yapılıp işlem görmeli. Yardım ve bilgi rica ediyorum

Cevap : Alacağın Şüpheli hale gelmesinin tanımı VUK 323. maddesinde aşağıdaki tanımlanmıştır.Beyannamenin verilip verilmemesi önemi yoktur.Karşılık ayrılarak gider yazılır. Şüpheli Alacaklar Madde 323 Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; Şüpheli alacak sayılır. Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.