Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2019 15:51 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Sayın Danışman, Sorum geçmiş yıl kârının Genel Kurul Kararına istinaden tek düzen hesap planında hangi hesapta takip edilmesi gerektiği hakkındadır. 2017 Genel Kurulumuzda alınan kararda Şirket Bilançosunda görünen karın, vergi ve kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir denilmektedir. Bu bağlamda Kanuni Yedekler ayrıldıktan sonra 570 hesap bakiyesi 542 Olağan Üstü Yedekler hesabında mı yoksa 570 hesapta bırakılarak mı takip edilmesi hususunda yardımınızı arz/rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : Geçmiş yıl karları 570 hesapta takip edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.