Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2019 11:12 (Üye) Soru : MERHBA 7166 Sayılı kanun ile 4447 /geçici 19.madde getirilen teşvik kapsamında diğer teşvik kanunlarında belirtilen şartlara ilave olarak ibaresi erkek personellerde 29 yaşını aşmamış olmak ve daha önce teşvikten yararlanmamış olmak anlamınamı geliyor. iyi çalışmalar

Cevap : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19 uncu maddede öngörülen teşvikten yararlanabilmek için; Yeni işe alınan sigortalının; a) 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, İşyerinin; d) Özel sektör işverenine ait olması, e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, f) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.