Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2019 11:21 (Üye) Soru : Personelinimizden birisi 14.02.2019 tarihinde başka bir yerde işe girmiş ve aynı gün işten çıkmıştır. 1 günlük süredede ücretsiz izinli olduğu için prim beyan edilmeyip eksik gün olarak beyan edilmiştir. Daha sonra bu personel 15.02.2019 tarihinde bizim firmamızda işe başlamıştır. 6111/4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 10. MADDEYE (6111) göre SSK teşvikinden faydalandırılabilinir mi ?

Cevap : 4447 sayılı Kanunun geçici 10 'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden özel sektör işverenleri yararlanabilecektir. Teşvikten yararlanmak için 18 yaşından büyük olanların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK 'ya verilmiş aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve sigortalının fiilen çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda işverence 06111 kanun kodlu aylık prim hizmet belgesinin yasal sürede e-sigorta üzerinden SGK 'ya verilmesi, teşvik kapsamında İŞKUR ve hazinece karşılanacak tutarlar dışında kalan primlerin yasal sürede ödenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.