Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2019 12:06 (Üye) Soru : Önce sizlere teşekkür ederim. Benim problemim Serbest meslek kazancı ile ilgili olarak bir firmaya Haziran 2018 ayında kesilen 3 adet yüksek miktarlarda SM makbuzu var. Biz Haziran 2018 ayında gelir kaydettik. Ancak, makbuz kesilen firma makbuzların KDV sini ve STOPAJI da beyan edip ödedi, geri kalan ana miktarı serbest meslek sahibine ödemiyor. Serbest meslek sahibi kalan bedel için 2018 Ekim ayında icra takibi yaptı ancak tahsilatı mümkün olmadı Bu durumda biz ödenmeyen ana miktarı serbest meslek kazanç defterinde gider bölümüne yazarak tahsil edilmeyen ücreti gidere kaydettik. Bu yapılan doğru bir hareket midir.. Saygılarımla

Cevap : Serbest meslek kazınca şüpheli alacak yaratılamaz.Gider yazılamaz.Alacağınız için hukuki yollardan takibat yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.