Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2019 09:10 (Üye) Soru : Sayın danışman, Satış faturaları üzerinde gösterilen iskontolar için 611 satış iskontoları hesabını kullanacakmıyız. Bu konuyla ilgili bir özelge varmıdır. Saygılarımla,

Cevap : TDHP da 611 hesabın tanımı ve işleyişi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Bu konuda ÖZELGE aramanıza gerek yok. 611 hesabı kullanmanız gerekir Özelge; VUK Mük.413. maddede "Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebilir." şeklinde açıklanmıştır. . 611 SATIŞ İNDİRİMLERİ HESABI : Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir. 611 Satış İndirimleri Hesabının İşleyişi: Uygulanan iskonto tutarı bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.