Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2019 12:29 (Üye) Soru : 2 Ayrı şirkette ortaklığı bulunan şahıs için 1.işyerinde huzur hakkı 2.işyerinde maaş ödemesi yapılmaktadır.Sorum bu ücretleri Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirmem gerekiyor mu?

Cevap : Huzur hakkı da ÜCRET dir. (GVK md.61) Ücretlerin beyanı GVK 86. maddede belirtilen koşullara göre yapılır. Örnekli açıklama içini GİB web sayfasındaki Ücret gelirleri rehberini inceleyiniz. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2019_ucret.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.