Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2019 14:33 (Üye) Soru : Merhabalar,2015 yılında işten çıkarılan İşçi alacak konusunda dava açmış vei dava işçi lehine sonuçlanmıştır.Mahkeme kararında kıdem,ihbar tazminatı,izin ücreti,fazla mesai gibi ödenecek ücretler mevcuttur.Bunlara göre; 1-kıdemde vergi damga vergisi? 2-ihbarda vergi hesaplarken güncel vergi mi geriye vergi tarifesinden mi? 3-izin ücreti ve fazla mesaide sgk prım bildirgesini ek olarak internetten verebiliyor muyuz?yoksa kağıt olarak mı? İPC olacak mı? 4-izin ücreti ve fazla mesaide vergi hesaplamasında vergi tarifesi güncel mi? 5-mahkeme kararındaki net rakamlar brüte mi çevrilecek? 6-Mahkeme kesin karar tarihi 15.03.2019 beyanların verilme süreleri ? Çok teşekkür eder,kolaylıklar dilerim.

Cevap : İşe iade davasının kabul edilmesi halinde işçinin işyerindeki işine aynen iadesine ve bunun yanında işçi lehine bir takım mali yükümlülüklere hükmedilir. Bu mali yükümlülükler 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti ve işçinin kıdemine göre belirlenen 4-8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatıdır. Boşta Geçen Süre Ücreti: İşçi lehine hükmedilen 4 aya kadarki boşta geçen süre ücreti, işçinin sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücreti üzerinden hesaplanır. Bu 4 aylık sürede işyerinde zam yapıldıysa bu zam oranının bu işçinin ücretine de yansıtılması gereklidir. 4 aylık boşta geçen süre ödemesi ücret niteliğindedir ve işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yapılmalıdır. İşe Başlatmama Tazminatı: Mahkeme kararında işçinin süresinde başvurusuna rağmen işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde 4-8 maaş arasında bir tazminat ödemesine hükmedilir. Bu tazminatın doğduğu tarih, işçinin talebine rağmen işverenin işe başlatmadığı tarihtir. Bu nedenle bu tazminat hesaplanırken boşta geçen süre ücretindekinin aksine işçinin işten çıkarıldığı tarihteki değil, işe başlatılmadığı tarihteki ücreti dikkate alınmalıdır. İşe başlatmama tazminatı işçinin giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır ve kıdem tazminatı için uygulanan tavan ücret uygulaması burada geçerli değildir. İşçinin brüt maaşı ne kadar ise o tutar üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem Tazminatı: Boşta geçen süre ücreti, işçi sanki bu sürede işyerinde çalışmış gibi sonuçlar doğurur. Bu nedenle bu süre işçinin kıdemine eklenmelidir. İşçinin sözleşmesinin feshinden sonra kıdem tazminatı ödenmiş ise; 4 aylık süreye denk gelen kıdem tazminatı farkı hesaplanarak işe başlatılmayan işçiye ödenmelidir. Bu durumda işçiye hak etmiş olduğu ihbar tazminatı farkı da ödenmelidir. 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara ait iptal, asıl ve ek aylık prim hizmet belgeleri kağıt ortamında değil elektronik olarak SGK’ ya verilebilecektir. Daha önce bu belgeleri kağıt ortamında veren işverenlerimiz de aynı kayıt numarası ile belgelerini elektronik olarak SGK’ya ulaştırabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.