Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2019 14:42 (Üye) Soru : Merhaba; Benim sorum eksik gün bildirimleri ile olacaktı. 1-Kısmı istihdam sözleşmesi ile personol istihdamı yapmak istiyoruz. 2-Kısmı istihdam sözleşmesi işeveren ve çalışan arasında yazılı olarak yapılması yeter li midir. SGK ilerde eksik gün nedeni ile ilgili belge istediğinde ksımi istihdam sözleşmesi yeterli mi. Noter huzurunda yapmaya gerek var mı. 3-10 ve altında çalışanı olan işverenler de artık eksik günbildirimi ek-10 vermeyecek doğru mudur.

Cevap : İş sözleşmeleri işçi ile işveren arasında yazılı olarak yapılmalıdır. Eksik gün belgeleri kurum yetkililerince istenildiği takdirde gösterilmek üzere işçi özlük dosyasında saklanılır. kısmi süreli iş sözleşmelerinin noter onaylı olması itilaf halinde işveren yararınadır. 3. evet
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.