Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2019 16:20 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Sayın Danışman. Sorum KDV tevkifatı hakkındadır. Şirketimiz 5018 sayılı cetvelde yer almamak ile birlikte yarıdan fazla hissesi kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğundan dolayı belirlenmiş alıcılar arasında yer almaktadır. Şirketimiz Türkiye de yerleşik bir firmadan vergi güvenliği ile ilgili 3 yıllık lisans ve lisans ile alınan yazılımın kurulum, bakım, destek hizmeti karşılığında 460.000,00.TL ödemiştir. Bu bedelin 96.000,00.TL sı kurulum, bakım, destek hizmetine geri kalanı ise lisans bedeline aittir. Bu kapsamda tarafımıza düzenlenecek olan faturanın KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, tabi ise fatura satırlarında kurulum, bakım, destek bedelinin ayrıca gösterilmesi durumunda sadece bakım bedeline mi tevkifatın uygulanacağı hususunda yardımlarınızı arz ederim. Saygılarımla,

Cevap : KDV tevkifatı lisans bedeli dışında kalan HİZMET teslimleri toplamı için yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.