Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2019 14:45 (Üye) Soru : iyi günler, 10 yıldır çalışmakta olan personel kıdem tazminatını alıp işten ayrılıyor. 1 ay sonra tekrar aynı işyerinde işe başlıyor. yıllık izin süresini hesaplarken yeni işe giriş tarihinden itibaren 14 gün olarakmı, yoksa 5 ile 15 yıl çalışanlar için 20 gün üzerinden mi hesaplanması gerekiyor.

Cevap : Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bazı kararlarında; “4857 sayılı Kanunun 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir.” ifadelerini kullanmıştır. (Esas No. 11703, Karar No. 2014/19347, Tarihi: 23.10.2014 – Esas No. 2015/25560, Karar No. 2016/1904, Tarihi: 08.02.2016)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.