Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2019 16:35 (Üye) Soru : Merhaba; Bir personel tarafından sözleşme ile çalıştığı şirkete kiralanan aracının kira tutarları personel tarafından beyan sisteminde kira geliri olarak mı yoksa diğer irat olarak mı beyan edilmelidir? Personel beyanname verirken basit usulü seçerek bu araç ile ilgili amortisman ayırarak amortisman tutarını gelir vergisi hesaplamasında gider olarak düşebilir mi? Teşekkürler

Cevap : Araç kiralama işinden elde edilen Gelir GMSİ dır. GMSİ Basit usul diye bir sistem yok Gerçek usul veya götürü usul gider seçimi vardır. GVK 74/6 maddesine göre Amortisman ayrılabilir.(Gerçek usul seçilmek koşulu ile)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.