Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2019 12:54 (Üye) Soru : Merhaba bir şey danışmak istiyorum.Vergi Usul Kanunu 359/b suçundan hakkında vergi incelemesi açılan mükellef eğer inceleme başlama tarihinden önce kurumlar vergisi matrah artırımı yapmış ise VUK 359/b 'den suçlanıp incelemeye devam edilir mi ? Teşekkürler

Cevap : İnceleme başlama tutanağı yapılmadan önce 7143 sayılı yasadan yararlanılarak matrah artırımında bulunulmuş olması halinde vergi incelemesi yapılır.Ancak vergi tarh edilemez, ceza kesilemez. VUK 359 a göre işlem yapılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.