Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2019 15:13 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir Ltd Şti 20 yıllığına bina kiralamıştır. Özel Maliyetler kayıtlarını ( Amortisman süresi 5 yıldan uzun olan işlemler ) için 5 yılda mı giderleştirmeli yoksa faydalı ömrü 5 yıldan fazla olanlar için kaç sene ise o şekildemi giderleştirmelidir.

Cevap : Kira süresi belli olmayan kiralamalarda, kiralanan binanın iktisadi kıymetinin devamlı olarak artıran ve özel maliyet olarak aktifleştirilen harcamalar, 333 seri numaralı Vergi Usul Kanunu hükmü gereği, 5 yılda amorti edilecektir.Kira müddeti belli ise (20 Yıl) kira süresince itfa olunuz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.