Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2019 11:00 (Üye) Soru : Merhaba, eurobond gelirlerinin vergilendirmesinde esas nedir acaba? ( stopaj kesintisi olmuyor ). Beyan sınırı varmıdır? Yoksa elde edilen kazancın tamamı ticari kazancı olan gelir vergisi mükellefinin beyanına ekleniyormu?

Cevap : Eurobond gelirlerinde GV stopaj oranı (0) dır.GV tevkifatların da (0) bir değer olarak uygulanır. Eurobodt faiz geliri ve salım satım kazanç vergisi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 1)- EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ : Eurobond kupon faiz geliri, kuponun tahsil edildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir. Bu menkul kıymetlerden 2018 yılında elde edilen gelirin 34.000 TL'yi aşması durumunda, tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu 34.000 TL'lik beyan sınırının hesabında, yukarıda belirtilen menkul sermaye iratlarının yanı sıra, beyana tabi diğer menkul sermaye iratları ile Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olmak kaydıyla elde edilen Gayrimenkul sermaye iratları toplamının dikkate alınması gerekmektedir.(GVK Md.86-c) GMSİ Geliri 34.000.-TLnı aştığı için Eurobond Faiz geliri de beyana dahil edilmesi zorunludur. 34.000 TL İstisna olmayıp, beyan sınırıdır. Örneğin elde edilen faiz geliri 34.050 TL ise tamamı MSİ olarak beyan edilecektir.34.000 TL altında ise beyan edilmeyecektir.(GVK Md.86-c deki haller hariç) 2)- EUROBOND SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ : 258 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde, eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazancın, elden çıkarma karşılığında alınan yabancı para tutarının TL karşılığından, bunların alımında ödenen yabancı para tutarının TL karşılığı ve varsa alım satım giderlerinin düşülmesi sonucu hesaplanacağı belirtilmektedir. Bu açıklamalar kapsamında menkul kıymet döviz cinsinden ihraç edilmiş olmakla birlikte, satışından elde edilecek kazanç TL bazında hesaplanacaktır. Eurobondların satışın da GV stopajı yoktur. Alım satım farkının vergilendirilmesi vardır. Satış kazancı hesaplanırken endeksleme yöntemi Kazancın hesaplanması sırasında maliyet bedelinin endekslenmesi yöntemi kullanılabilir Eurobondlardan 2018 yılında elde edilen alım satım kazançlarının da Türk Lirası cinsinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak bu kazancın hesaplanması sırasında endeksleme yönteminin kullanılabilmesi için Yİ-ÜFE farkının % 10'un üzerinde olma şartı bulunmaktadır.Hesaplama örneği için 2019 Mali rehberdeki DEĞER ARTIŞ KAZANCI bölümünden yararlanınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.