Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2019 15:18 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Vergi Usul Kanununun “Fatura nizamı” başlıklı 231 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasına göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Kur farkı faturası kesmek içinde bu sınır sizce varmı (7 gün.) .Kdv dönemi geçmeden kesmek yeterlimi.

Cevap : 7 gün hesabı yapılmaz.KDV dönemi geçmeden düzenlenmesi gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.