Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2019 13:52 (Üye) Soru : Sn. Yetkili, VUK 270. maddeye istinaden, "Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer: 1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; 2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler. (Değişik: 30/12/1980 - 2365/49 md.) Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler." Gayrinemkul sermaye iradı mesken beyanında, Gerçek gider yöntemi seçildiğinde, Gayrımenkul mesken için ödenen, Tapu harcı, Emlak Komisyonu, Eft komisyonu (Alıcıya bankadan yapılan ödeme için) Eksper ücreti Dosya ücretini direkt gider olarak yazabilirimiyim. Bilgi için şimdiden teşekkür

Cevap : GVK 74. maddede tanımlanan giderler (belgelemek koşulu ile) yazılabilir tanımı olmayan harcamalar gider olarak indirilemez.Medde metnini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.