Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2019 18:07 (Üye) Soru : dfeter beyan sistemine dahil olan gelir vergisi mükellefimiz 2018 yılında aldığı ticari aracın 2018 yılında amortisman hesaplama yöntemini hızlandrılmış olarak seçtik.Ancak defter beyan sisteminde amortisman hesaplama yönteminde sadece normal ve kıst var.ayrıca sabit kıymetin 2018 yılında hesaplanan amortismanı %20 yi geçtiğinden kayıt da yapmıyor hata veriyor.bu konu hakkında bilgi vermenizi rica ederim

Cevap : Azalan bakiyeler yöntemi (VUK 315. md. Ek: 19.02.1963 tarih ve 205 Sayılı Kanun, 19. md.) bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerden dileyenler kulla­nabilmektedir. Dolayısıyla defter beyan sisteminde hızlandırılmış amortisman yöntemini kullanmazsınız. 2018 yılında hesaplamış olduğunuz amortisman tutarıda bu durumda hatalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.