Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2019 08:58 (Üye) Soru : Merhaba, Firmamızın 2012 yılına ait pay defteri kaybolduğundan 2013 yılında yeniden tasdik edildi şimdi 2012 yılına ait ortakık yapısını belgelendirmemiz gerekmiş bulunmaktadır, bu sebeple 2012 yılına ait ortaklık yapısının bilgilerini 2013 yılına ait olan deftere kaydetmemiz mümkün müdür? ve bu işlem resmi yerlerde belgelendirme olarak kullanılabilinir mi?

Cevap : Şirketin ortaklık yapısı değiştikçe pay defterine işlenmiş olması kanuni zorunluluktur, değişme olmadığı halde her yıl yeniden güncelleme diye bir konu olamaz, Diğer taraftan geçmiş yılın defterlerinin zayi olduğu ve 2013 yılında yeniden tasdik ettirildiğini belirtip son ortaklık yapısını deftere işlemeniz mümkün olacağı değerlendirilmekle birlikte ticaret sicilinden de ortaklık yapısına dair yazının alınabileceği düşünülmektedir, Her ne kadar A.Ş. ler de hisse devri tescile tabi olmasa da durum belirtilerek o tarihteki genel kurul eki hazirun cetveli yazı ekine konularak düzenlenen belge verildiği bilinmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.