Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2019 09:46 (Üye) Soru : Merhaba, Limited şirketi ortağı aynı zamanda müdürü (4b sigortalı emeklisi) şirketten huzur hakkı almakta. Stopaj ve damga vergisi ödenmekte. Bu ortak 3 ayda bir olmak üzere prim alacak, prim huzur hakkı gibi mi beyan edilecek, bordroda olması gereken hesaplamalarda değişiklik olacak mı? Şirket ortağı prim alabilir mi? Yönetim kurulu kararı, vb. prosedürleri var mı? Bilgilerinizi rica ediyorum. şimdiden teşekkürler.

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almıştır. Bu hükme göre, şirket ortaklarının her birinin müdür sıfatıyla şirkete bağlı işlerin idaresini üstlenmiş olmaları ve şirket bünyesindeki bu fiili çalışmalarına karşılık aylık ücret ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun ücret ile ilgili hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.