Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2019 16:14 (Üye) Soru : Üstadım selamlar, 101 hesabımızda kayıtlı tahsili imkansız hale gelen döviz çeki bulunmaktadır. Alınan idari kara gereğince bu çek ile ilgili müşteriye dava açılmayacağına karar verildi. Çek bedelini KKEG yapmak suretiyle kayıtlarımızdan çıkartmak istiyoruz. İki adet sorum olacaktı; 1-Bu kayıt için yönetim kurulu kararı almamıza gerek var mı ? 2-Tahsili mümkün olmayan bu çeki değersiz alacak olarak dikkate alabilir miyiz ? İyi günler.

Cevap : 1-Karar alınmasına ilişkin yasal bir düzenleme yoktur. 2-Değersiz alacak tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır. "Değersiz Alacaklar VUK Madde 322 Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler." Madde metnindeki şartlar oluşmuş ise elbette değersiz alacak olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.