Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2019 16:41 (Üye) Soru : Defterlerimiz incelemede iken af yasası çıktı 7143 bizde verilen ceza ve vergileri matrah artırımı yaparak 7143 le taksitlendirdik 6 taksit Hem matrah artırımı hem de çıkan vergi ve cezaları bu kapsamda 6 taksit yaptık ve 725.000 TL silindi 30.09.19 ilk taksit ve 30.11.19 ikinci taksit zamanında ödedik 28.02.2019 üçüncü taksit gecikmeli olarak 05.03.2019 da ödedik yani sadece 3. taksit geç ödendi Şimdi 4. taksiti 31.03.2019 vadeli 4 .taksiti bugün son gün değilde Nisan ayı içinde ödesek taksitlendirme ve matrah artırımı hakkımız kaybolur mu? Ne yapmalıyız? Kolay Gelsin

Cevap : Matrah artırımında taksitlerin zamanın da ödenmemesi halinde sistem bozulur.Matrah artırımından yararlanma hakları kayıp olur. 7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 4’üncü bendine göre, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre; “Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.