Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2019 17:30 (Üye) Soru : Sayın danışman ; Firmamız yurtdışında yurt içi bir firma aracılığıyla yurdışında inşaat onarım işleri yapmaktadır.Faaliyetimiz yurdışında şube veya daimi temsilci aracılığıyla değil Türkiye merkezli sürdürülmektedir. 5520 sayılı kanunun 5/1-h maddesine göre yurtdışında yaptığımız inşaat ve onarım ilgili olarak istinadan yaralanabilrmiyiz?konuyla ilgili 2 türlü görüş var.Yardımlarınızı rica ederiz.Saygılarımla.

Cevap : Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. (H) BENDİ İLE YURT DIŞINDA BULUNAN İŞYERLERİ VEYA DAİMİ TEMSİLCİLERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN VE YURT DIŞINDA VERGİLENDİRİLEN inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. YUKARIDAKİ Açıklamalara göre İstisna uygulanması için Türkiye deki firmanın Yurt dışında şube veya daimi temsilciliği olaması gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.