Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2019 10:36 (Üye) Soru : Merhabalar; öncelikle kolay gelsin . sorum bugün itibariyie 03.04.19 sgk denetim tutanağı ile sigortasız 1 işçi tespiti yapıldı.giriş tarihi 03.04.19 yazılı tutanağa bu durumda cezalı olacağı yarına yapılsa başlangıç tarihi karşılacağımız durum ne ve bir öneriz var mı bu konuda .zatımca işveren bugün demesiyle cezalı olmayacağı kanaatinde olduğu ...bide %5 lik indirim boyutunu olumsuz etkiliyormuydu...

Cevap : Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar. (2) İşverenler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının; a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları, çalışmaya başladıkları tarihten önce, b) (Değişik:RG-5/12/2017-30261) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında öğretime başladıkları tarihten, kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına okumaya başlayanların, bu Kurumlar adına okumaya başladıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği SGK denetmenleri veya müfettişleri ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca tespit edilmişse iki asgari ücret idari para cezası bulunmaktadır. İşe giriş bildirgesinin 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezanın ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. Ayrıca her zaman olduğu gibi idarî para cezalarının, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, oluşacak cezanın dörtte üçü tahsil edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.