Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2019 10:38 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Sekiz haftalık ihbar süresinde,günlük iki saatlik iş arama izninin tamamında işyerinde çalışan personelin iş arama izin ücreti nasıl hesaplanacaktır,bilgi vermenizi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : İhbar süresini kullanan işçiye iş arama izni kullandırmak istemeyen işveren, işçiyi çalıştırdığı iş arama izin saatleri için %100 zamlı ücret ödemek zorundadır. Yani işçi ihbar süresi içerisinde kullanmadığı her iş arama izni saatleri için yüzde yüz zamlı ücret alacaktır. İş Arama İzni Ücreti , işçiye ödenecek asıl ücrete ilaveten yapılır. İş arama izni ücreti, saatlik ücret * iş arama izni toplam saati * katsayı formülüyle hesaplanır. İş arama saati hesaplanırken; işçinin ihbar süresi boyunda çalışma günlerinde 2 saat iş arama izni bulunmaktadır. Çalışma günü sayısı * 2 %100 zamlı olduğu için katsayıyı 2 olarak almamız gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.