Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2019 08:44 (Üye) Soru : 2004 yılında vefat eden babamız için veraset ilamı aldık. Adına kayıtlı taşınmazları veraset İnt.V.Beyannamesi ile ilgili vergi dairesine bildirdik .Vergiden istisna kapsamında olduğu yazılarını aldık. Ancak ilgili tapuya gidip eşi ve çocukları adına intikal işlemini yapmadık. Söz konusu gayrimenkuller tapuda halen babamız üzerine kayıtlı görünmektedir. Durum böyle iken 2019 yılında annemiz vefat etti. Şimdi annemizle ilgili Veraset İnt.Beyannamesi düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz bu beyannamede; - Tapuda henüz intikali gerçekleşmediğinden halen babamız üzerine kayıtlı görünen gayrimenkullerdeki annemiz payı için beyanda bulunacak mıyız? - Bulunacak isek, gayrimenkulün değerinden annemize düşen payı mı yoksa gayrimenkulün tamamının değerini mi göstereceğiz? - Yoksa intikal işlemi yapılmadığı gerekçesiyle beyannamede hiç mi göstermeyeceğiz? Cevabınız için şimdiden Teşekkürler. Saygılarımla

Cevap : Önce Baba ile ilgili intikal eden paylar mirascılar adına tapuda tescil edilecek (Anne dahil) Daha sonra Anneden kalan pay için VİV beyannamesi verilecek bu payda mirascılar adına tescil edilecektir.Bürokratik işlemler ile ilgili olarak Veraset VD den detaylı bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.