Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2019 10:45 (Üye) Soru : iyi çalışmalar Sayın Danışman. Şirketimiz 5018 Sayılı cetvelde yer almamak üzere sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurumlarına ait olduyğundan dolayı belirlenmiş alıcılar arasında sayılmaktayız. Özelge ile sabittir. Şirketimiz yurtiçi mukim bir firmadan ( Tam Mükellef ) veri barındırma hizmeti almaktadır. Bu hizmetin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hakkında değerli görüşlerinizi arz ederim. Teşekkürler.

Cevap : KDV tebliğlerinde "veri barındırma " tanımlaması yoktur.Tanımlama olmayan işlemlerde KDV tevkifaı yapılamaz.Konu hakkında GİB den görüş alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.