Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2019 10:27 (Üye) Soru : Merhabalar, x kişisi Ortak ve hisse ilişkisi olunmayan ve yönetim kurulu vb. görevi de olmadığı bir Limited şirkette 4a lı sigortalı işçi olarak çalışan durumunda iken, 22.06.2018 de bir ANONİM ŞİRKET in kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldu. İlgili X kişisinin öteden beriye 4a lı olarak çalıştığı Limited şirketteki çalışması halen kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kişinin sigorta statüsü ANONİM ŞİRKET kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle değişmek zorun mıdır? Yoksa, kesintiye uğrayıncaya kadar devam eder mi? (01.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("6111 sayılı Kanun") ile 5510 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve 4/a (SSK) ile 4/b (Bağkur) statülerinin çakışması halinde eskiden olduğunun aksine 4/1- a statüsündeki sigortalılıklarının esas alınacağı ilkesi burada geçerli mi?) TEŞEKKÜRLERİMLE

Cevap : Anonim veya limited şirkete 01.10.2008 tarihinden sonra işe giren kişi, 4/a (Ücretle çalışanlar) kapsamında çalışırken, çalıştığı anonim şirketinde, ortak ve yönetim kurulu üyesi, limited şirkette ortak olması halinde, 4/a (Ücretle çalışanlar) kapsamında işten ayrılış bildirgesi verilmeli ve 4/b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.