Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2019 09:32 (Üye) Soru : merhaba, personele dağıtılan ramazan erzaklarıyla alakalı olarak. Satın alınan ürünlere istinaden gelen faturanın KDV sini indirim konusu yapabilir miyiz. Yoksa tutarın tamamını gider mi yazacağız. Teşekkürler

Cevap : Vergi mevzuatımıza göre, işletmelerce kendi personeline dağıtılan ramazan yardımı “AYNİ ÜCRET” ödemesi hükmünde olup, bu kapsamda vergilendirilmesi gerekmektedir. KDV dâhil alış bedeli toplamını oluşturan tutarın personele verilmiş net ücret olarak değerlendirilip buna göre hesaplama yapılması gerekir. Bu şekilde hesaplanacak toplam brüt tutar üzerinden çalışanın ücretine ait gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanır. İşletme, daha sonra; dağıttığı erzak paketinin alış bedeli ve alış sırasında ödediği KDV ile bu ikisinin toplamı üzerinden hesaplayıp vergi dairesine ödemiş olduğu stopaj gelir vergisi ve damga vergisinin toplam tutarını kendisine ait yıllık gelir ya da kurumlar vergisinin hesabında gider olarak dikkate alır. KDV indirim konusu yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.