Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2019 11:00 (Üye) Soru : İyi çalışmalar.6111 sayılı kanun 4447 sayılı kanun geçici 10. madde kapsamında mesleki ve teknik eğitim veren lise diplomaları olmayan çalışanlar düz lise diplomasıyla teşvikten yararlanabilir mi?

Cevap : İŞKUR'a kayıtlı, meslek belgesiz 29 yaşından büyük erkek için 6 ay, - 01.03.2011 tarihinden sonra işe alınıp, çalışırken meslek belgesi alanlar için 12 ay, (1) - 18-29 yaş arası erkek veya 18 yaşından büyük meslek belgesiz kadın için 24 ay, - Mesleki yeterlik belgesi sahipleri ile Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitiren 29 yaşından büyük erkekler için 24 ay, - Bunlardan İŞKUR'a kayıtlı olanlar için 30 ay, - 18-29 arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlardan Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kursları bitirenler için 36 ay, - Bunlardan İŞKUR'a kayıtlı olanlar için 42 ay, - Mesleki yeterlilik belgesi sahibi 18-29 yaş arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlar için, 48 ay, - Bunlardan İŞKUR'a kayıtlı olanlar için, 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.