Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2019 16:26 (Üye) Soru : Rest.işletmesi için alınan süzgeç çırpma teli rende spatula küllük bıçak tepsi vb gibi ürünleri toplu olarak düşünüp ( tek fatura ile alınmış ) amortismana tabi tutmak gerekir mi? yoksa gider olarak yazılabilir mi?Toplu olarak amortisman sınırının üzerinde..Teşekkürler

Cevap : Bahsettiğiniz araç ve gereçler bir bütünlük arz etmez. Tamamı giderleştirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.