Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2019 18:04 (Üye) Soru : Sn Yetkili, Sorum, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eklerinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu ile ilgilidir. Kar dağıtım tablosunun doldurulmasına ilgili Dönem Karının dağıtımından başlamaktadır. Dağıtılan kar dönem karından değil de Geçmiş yıllara aitse bu tablo nasıl doldurulmalıdır. Ve dağıtılan geçmiş yıllar karının, dönem karından büyükse DÖNEM KARININ DAĞITIMI satırı negatif olmaktadır. Konu hakkında desteğinizi rica ederim. Not: Buna benzer soruyu geçen yıl da sordum, sorularda bulamadım, bununla ilgili sorulan sorular için üyelerin kendilerine ait soruları bulabilme imkanı getirilebilir. Saygılarımla.

Cevap : Burada da Beyanname ve eklerinin doldurulmasının uygulamaları için bir çalışma yapılamaz. Odamız tarafından hazırlanan aşağıdaki likde bulunana REHBERDEN Yararlanınız.Daha önce sorulan soruların üye ismi veya sicil numarası ile saklanmaz. Vergi çeşidi olarak saklanır http://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/18022014/kar_da%C4%9Ft%C4%B1t%C4%B1m_sunum_2014_2.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.