Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2019 12:41 (Üye) Soru : Merhaba, Babasının bütün hisselerine sahip olduğu limited şirkette çalışan bir kişi, babasının ölümünden sonra veraset ilamına istinaden şirketin %25 ortağı oluyor. Bu durumda bu şirketin ortağı aynı zamanda çalışan olamayacağı için 4-a'lı iş akdinin sonlandırılması gerekiyor. Bu sonlandırma sonucunda bu kişi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Cevap : İşçinin kıdem tazminatı hak etmesi için, aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulunu sağlamak şartıyla; İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması, sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da kendiliğinden sona ermesi, İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa, ayrılma nedeninin İş Kanunu’nun 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal iş bırakma şartına bağlı olması, İşçinin işveren tarafından işten çıkarılma nedeninin İş Kanunu madde 25/b’ de belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle olmaması, İşçinin askerlik görevi nedeni ile işten ayrılması, Kadın işçi çalışırken evlenmiş ise, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini evlilik nedeniyle sona erdirmesi, İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup ilgili kuruma müracaat etmiş olması, İşçinin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını doldurup, sadece yaşını doldurmasını beklerken kendi isteğiyle işten ayrılmak istemesi; yani. 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlamasıyla iş sözleşmesini feshi, İşçinin ölümü nedeni ile sözleşmenin kendiliğinden feshi (hak sahipleri veya yasal varisleri), nedeniyle işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Babasının ölümü ile hak sahibi olan işçiyi bu şartlara dahil olmadığı açıktır. Şu halde şirketin yetkisi gereği kıdeme hükmetmesi de söz konusudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.