Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.04.2019 09:58 (Üye) Soru : Merhaba,gayrimenkul satışından dolayı %50 istisna diğer %50 sinide yenisini almak kaydı ile 3 yıl fon hesabında bekletebilirmiyiz?

Cevap : Uygulamada tereddütlere sebep olan ve İdare ile mükellefler arasında ihtilafa konu olan noktalardan biri 5/1-e istisnası ile Vergi Usul Kanunun (VUK) 328’inci maddesinde düzenlenen yenileme fonunun bir arada (burada “bir arada uygulamadan” kastedilen; istisna oranı olan %50’den arta kalan %50’lik bölümün özel bir fona alınarak 3 yıl boyunca karın yeni edinilecek iktisadi kıymetin amortismanında kullanılması suretiyle iki müessesesinin aynı işlemde uygulanmasıdır.) uygulanıp uygulanamayacağı konusudur. KVK 5-1/e maddesinde yer alan istisnanın gerekçesi ile VUK 328’inci maddesinde yer alan “yenileme fonu”nun amaçsal olarak aynı anda uygulanamayacağı görüşündeyiz.Ancak Konu hakkında özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.