Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2019 14:29 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Bildiğiniz gibi, 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle 1/1/2019 tarihinden itibaren indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir 2018 yılında tanzim edilmiş , bir fatura 2019 yılında kayıtlara alınabilecek ve bu faturanın KDV’si indirim konusu yapılabilecek. Bura tam anlaşılamayan bir husus var mükellef , faturanın KDV’sini indirim konu yapacak , fakat bu faturanın matrahı, yani alan için gider kısmı hangi hesaba kayıt yapılacak, ( 681-Hesaba mı ) bilgi verebilir misiniz ?

Cevap : Fatura gider içeriyorsa 681 hesap kullanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.