Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2019 11:16 (Üye) Soru : Fatura bazında veya çek olarak tahsil edemediğimiz ve icra 'dan borçlulara ulaşamadığımız alacaklarımızı ne zaman gider yazabiliriz.

Cevap : Konu ile ilgili olarak VUK 323 ve 324 .maddelerindeki koşullar sağlanır ise karşılık ayrılır veya gider yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.