Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2019 11:21 (Üye) Soru : Merhaba üstadım, 06.07.2018 tarihli 30470 sayılı Resmi gazetede yayımlanan KDVGUT'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ'de(seri no:19 ) KDVGUT Md.7 16 ncı bölümünde belirtildiği üzere 3065 sayılı Kdv kanunu13/I maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek ve Tüzel kişiler tarafından Münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri girmektedir.KDVUGT Md.16.2 de ise istisnanın uygulanması için verilen hizmete ilişkin olarak sürekli "düzenlenen Fatura", "düzenlenecek Fatura" ibareleri bulunmaktadır. Htta iade işlemleri için gerekli evraklar listesinde "satış faturaları" ibaresi bulunmaktadır. Bu açıklamalardan sonra Gerçek kişi Gelir vergisi mükellefi olan serbest meslek faaliyetinde bulunan Doktor bir müşterim kendisine ait muayenehanesinde Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, koruyucu hekimlik, teşhis tedavi ile rehabilitaston hizmeti vermeyi düşünmektedir. Doktor müşterimin vereceği bu hizmet ,serbest meslek faaliyeti çerçevesinde serbest meslek kazancına girmekte olup yabancı uyruklu gerçek kişilere vereceği bu hizmet karşılığında düzenleyeceği belge ise "Serbest meslek makbuzu" olacaktır.Tebliğde istisna uygulaması için düzenlenecek belge sadece "FATURA" olarak belirtilmiştir.Bu durumda doktor müşterim yabancı uyruklu gerçek kişiye tebliğde belirtilen bu hizmetler için mecburen S"erbest Meslek Makbuzu" düzenlediğinde Kdv istisnası uygulanacakmıdır? Teşekkürler,

Cevap : Serbest meslek makbuzu da fatura benzeri evrakdır. Yabancı uyruklu kişiye verilen sağlık hizmetinde istisna uygulanır. KDVK MADDE 13/I l) Sağlık Bakanlığınca izin verilen GERÇEK veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.