Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2019 10:04 (Üye) Soru : Merhaba. 2018 yılındaki 4 geçici vergi dönemi için doğan geçici vergi borçları ödenmemiş durumdadır. 2018 yılına ilişkin KV beyannamesinde ödenen geçici vergi bölğümü bu nedenle "0" olarak yer alacaktır. 2018 yılına ilişkin KV beyannamesi tahakkuk ettiğinde ödenmeyen geçici vergi borçl tutarları kurumlar vergisi borcuna mı dönüşmüş olacaktır? Yoksa ilgili dönemlere ilişkin geçici vergi borçları mükellef borcu olarak kalmaya devam mı edecektir. Teşekkürler

Cevap : Ödenmeyen geçici vergi VD tarafından Nisan ayında terkin edilir.Ancak 17 şubattan itibaren Gecikme zammı hesaplanır.Yıllık KV de tahakkuk eden KV ise 30 nisana kadar ödenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.