Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2019 10:25 (Üye) Soru : Merhaba. 31.12.2017 itibariyle 320 Satıcılar hs., ana hesap bazında ters bakiye verdiği için 320 hs.'taki ters bakiyeye çeviren tutar 159 hs.'a virmanlanmış. 2017 sonunda 159 hs.'a virmanlanmış olan tutar 01.01.2018 dönem başında 320 hs.'a alındığında, bu sefer de dönem başı bilançosunda ters bakiye vermektedir. 2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ise Örtülü Sermaye Tablosuna ilişkin (aktif toplam, borçlar, özsermaye tutarları) bilgiler için 01.01.2018'deki bilanço verileri girileceğinden, ilglii tutarın 159 hs.tan 320 hs.'a alınması 01.01.2018 tarihli mi olmalıdır? Bu durumda Örtülü Sermaye Tablosuna ilişkin bilgilerin dayanağı olan açılış bilançosunda Satıcılar hs ters bakiyede olmaktadır. Nasıl bir yol izlenmelidir? Teşekkürler.

Cevap : Bahsettiğiniz işlemin örtülü sermaye ile ilgisi yoktur.Ters kayıtların düzeltilmesi yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.