Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2019 14:41 (Üye) Soru : Merhaba; Kat karşılığı inşaat işi yapan bir Anonim Şirketiz. İnşaatın kaba inşaat kısmını anahtar teslim sözleşme ile alt taşerona yaptıracağız. İşi yapacak olan taşeron firma SGK bizim dosyamızın altında alt taşeron dosyası açtırdı. Alt taşeron yapmış olduğu işe karşılık hakediş raporuna istinaden aylık olarak bize hakediş faturası kesecek. Hakediş raporunda gösterilen kamyon çalışması (şoförlü) için alt taşeron keseceği faturada inşaatın yapımı sırasında kullanacağı makine ve kamyonlarda çalışan personelleri için tevkifat uygulayacak mı? Yoksa faturayı örneğin 1 nolu hakediş bedeli açıklamasıyla kesmesi yeterli midir? Saygılarımla.

Cevap : Yapılan iş yıllara yaygın(bir takvim yılından fazla ise) inşaat kapsamında ise % 3 GV tevkifatı yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.