Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2019 11:40 (Üye) Soru : iyi çalışmalar Sayın Danışman. 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.1.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “takvim yılı” ibareleri, “takvim yılını takip eden takvim yılı” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda takip eden takvim döneminde KDV indirim konusu yapılabilmekte fakat matrah ile ilgili gider olarak kayıtlara intikal ettirilip ettirilemeyeceği, KKEG olarak mı dikkate almamız gerektiği, BA formunda ne şekilde hareket edilmesi gerektiği hususunda görüşlerinizi arz ederim. Saygılarımla.

Cevap : Matrah unsuru gider niteliğinde ise 681 hesap kullanılır.Mal niteliğinde ise ilgili tarihdeki düzeltme yapılır.B fomu da elbette düzeltilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.