Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2019 18:39 (Üye) Soru : İyi akşamlar ; Vergi mükellefi olmayan bir kişi tarla vasfında 6000 m2 taşınmaz satın alıyor ve tarlanın rayiç bedeli 5000 liradır.Aradan 2 sene geçiyor bölgeye imar geliyor ve kişi tarlanın terklerini yaptırıp arsa tapusu alıyor.6000 m2 tarla terklerden sonra 3000 m2 imarlı arsa oluyor ve rayiç değeri 800.000 lira oluyor.Haliyle kişi bu taşınmazı satmaya karar veriyor. Soru 1- Kişi arsa olarak sattığı taşınmazı 5 yıl dolmadan elden çıkardığı için değer artış kazancı vergisi ödeyecek ve burda bizim maliyet bedelimiz 800.000 lira mıdır ? Soru 2-Tarla iken arsa ya dönüşen cins değişikliği olan taşınmazın 5000 lira tarla değeri ve 800.000 lira arsa değeri arasındaki 795.000 lira lık fark değer artış kazancına tabi midir ? Cins değişikliği olup değer artışı olan taşınmazlar 5 yıl içinde satılmasa dahi aradaki fark değer artış kazancı mı olur ? Teşekkürler

Cevap : Alış bedeli olarak tarla olarak alınan değerdir.(5.000) bahsettiğiniz değer Emlak Vergisine esas olan matrah dır. Cins tahsisinde Değer artış kazancı hesaplanmaz.değere artış kazancı sahip değiştirince (Satış) oluşur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.