Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2019 09:52 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere KDV İade Raporu düzenleme yetkisi veren Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunun uygulaması hakkında detaylı bilgi verilmesini rica ederim. Saygılarımla.

Cevap : Maliye Bakanlığı 7014 Sayılı Kanun ile kendisine verilen yetkileri henüz kullanmamıştır. (KDV Genel tebliği ile İadenin sınırları, iade hakkı doğuran işlemlerin belirlenmesi gibi yetkiler) 3568 SK 8/A maddesine göre Bu yetkiler kullanılmadan SMMM ler KDV iade rapor düzenleyemez.) Sonuç olarak, SMMM KDV iade yapma yetkisi 3568 SK eklene 8/A maddesi ile verildi .Ancak ; Maliye Bakanlığı henüz usul ve esasları belirlemediği için Fiilen rapor düzenlemeleri söz konusu değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.