Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2019 19:06 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Çalışanımız emekli SGDP ile bildirim yapıyoruz. şubat/2019 döneminden devreden sigorta matrahı var. Mart/2019 bordrosunda devreden tutar üzerinden hesaplanan prim sadece işveren olarak mı hesaplanıyor? İşçi kesintisi (%7,5) içinde devreden tutardan kesinti yapılmalı mıdır? Konu bizim için acil olduğundan geri dönüş yaparsanız sevinirim. Saygılarımla

Cevap : İşçinin, çalışması karşılığı aldığı ücret, sadece ödendiği ayda prime tabi tutulur. Ama ücret dışındaki ödemeler, ilgili ayda prime tabi tutulamadıysa sonraki aylarda da prime tabi tutulabilir. Devreden Sigorta Matrahı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80. maddesinde düzenlenmiştir: “d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.