Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2019 12:31 (Üye) Soru : ltd.şti. sermayesinin nakdi olarak 4.000.000 TL artırılmasına ilişkin 10/11/2018 tarihinde karar alınmış 15.11.2018 tarihinde tescil olmuştur. ortakların taahhüt ettiği tutar 4.000.000 TL, Kasım ayında 940.000,00TL ve Aralık ayında 3.060,000,00TL olarak ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmış olup sermayeler ödenmiştir. 2018 yılına ait faiz indirimini yaptık. tüm sermaye 2018 yılında ödenmiştir. 2019 yılı için de faiz indiriminden yararlanılacakmı?

Cevap : 2018 yılı KV beyannamesinde indirebilirsiniz. İndirilecek matrah olmaması halinde sonraki yıl/yıllar da indirim hakkı kullanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.