Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2019 14:02 (Üye) Soru : Kar payı avansı hk. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde, 2018 yılı karına istinaden, Kar payı avansı dağıtımı için genel kurul kararı alınması hatalı bir işlem midir? Tescil ve ilan edilmesi gerekli midir?

Cevap : genel kurul kararı alınabilir, bu genel kurul tescile tabi değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.