Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2019 17:35 (Üye) Soru : Merhaba, %5 Kurumlar V. İndirimi için beyannamede "Damga V. beyannamesine ait kanuni süresinde verilmeyen beyanname ibaresi çıkıyor." Bu dönemler bizim Damga V. tahakkuk etmeyen dönemler. Bu durumda %5 den yararlanabiliriz değil mi? Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : "Damga V. beyannamesine ait kanuni süresinde verilmeyen beyanname ibaresi " dikkate alınmaması gerektiği İnteraktif VD de belirtilmektedir. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu: 1. Bu sorgulama mükellefleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmış olup ekranda gösterilen sorgu sonuçlarına göre herhangi bir hukuki talepte bulunulamaz. Vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanacak mükelleflerin belirlenmesinde esas olan vergi dairesi kayıtlarıdır. Vergi dairesi kayıtları ile sorgu sonucu arasında farklılık olması durumunda vergi dairesi kayıtları dikkate alınacaktır. 2. Bu sorgulama sonucunda, merkezi veri tabanı kayıtlarına göre kanuni süresinde verilmeyen beyanname kontrolünde muhtasar (0003) ve / veya damga vergisi (0040) beyannamelerinin zamanında verilmediği ortaya çıkmış ancak o döneme ilişkin herhangi bir kesinti olmadığından dolayı beyanname verilmemişse uyarıya rağmen %5 vergi indirimden faydalanabilirsiniz. 3. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indiriminden faydalanamazlar. Vergi dairesi kayıtlarında Banka Muameleleri Vergisi (0021) veya Sigorta Muameleleri Vergisine (0022) ilişkin mükellefiyet açık ise vergi indiriminden faydalanılamaz. 4. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 TL'nin üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla sorgulama anında 1.000 TL'nin üzerinde borç bulunması nedeniyle vergi indiriminden yararlanamayacağı bildirilen mükellefler, beyannamenin verileceği tarihe kadar borçlarını ödemeleri halinde vergi indiriminden yararlanabilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.